Kritik Altyapı Tesisleri Video İzleme Çözümü

Çözüm, kritik altyapı alanlarını dışarıdan gelecek müdahalelerinden ve iç tehditlerden etkili bir şekilde korumak için geliştirilmiştir. Logipix akıllı Video İçerik Analizi (VCA) ve Gerçek Zamanlı Karar Verme Desteği (RTDMS) işlevleri Kritik Altyapı Tesislerinde güvenli bir ortam sağlar ve yanlış alarm oranlarını en aza indirir.

Trafik İhlal Tespit Çözümü

Logipix, Trafik İhlal Tespit Çözümü gün boyunca çeşitli trafik ihlallerini otomatik olarak kesin ve doğru bir şeklide algılar. Çözüm, otomatik algılamadan başlayarak, operatörler ve yetkililer tarafından kullanılabilecek derlenmiş bir ihlal paketinin oluşturulmasına kadar tam bir iş akışını sağlar.

Havaalanı Yer Trafiği Arttırılmış Gerçeklik Çözümü

Logipix, Havaalanı Yer Trafiğini daha güvenli bir ortam haline getiren uçtan uca bir çözüm geliştirdi. Sistem, Yer Trafiği alanlarında muazzam bir çözünürlükle tam görsel bir kapsama alanı sağlar ve gelişmiş Video İçerik Analizi (VCA) ve Gerçek Zamanlı Karar Verme Desteği (RTDMS) yardımı ile sorunsuz bir Yer Trafiği operasyonu kontrolü sağlar.

Sınır Gözetim Çözümü

Çözüm, uzun, açık hava sınır bölümlerini izlemek ve çevredeki alanı birkaç kilometre yatay derinlikte sıfır kör nokta kalacak şekilde izlemek için tasarlanmıştır. Logipix, Sınır Gözetim Çözümü izlenen alandaki hedeflerin otomatik olarak algılanmasını, sınıflandırılmasını, izlenmesini sağlar ve operatörlere doğru karar verme desteği konusunda yardımcı olur.

Güvenli ve Akıllı Şehir Çözümü

Logipix Güvenli ve Akıllı Şehir Çözümü şehirlerde yaşayan insanların daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre elde etmelerine yardımcı olur. Çözüm, otomatik trafik ihlal algılama işlevleri sağlar ve ayrıca halka açık büyük alanları, sokakları ve şehrin yollarını izleyerek şehirlerde güvenliğin sağlanmasına yardımcı olur.

Stadyum Video Gözetim Çözümü

Logipix Stadyum Video Gözetim Çözümü, stadyumlarda daha güvenli ortamlar sağlar. Çözüm, tribünlerin tamamını her bir bireyin tanınabilir olduğu 200-320 MP panoramik videolarla kapsar, her bireyi yüz tanıma standardında kayıt altına alarak stadyumlarda Hooliganizm’in engellenmesine yardımcı olur.