Sertifikalar

ISO SERTİFİKASI

Logipix Ltd. tüm üretim süreciyle birlikte yazılım ve donanım geliştirmeyi kapsayan bir ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi işletmektedir.


Logipix Ltd.'nin temel amacı, pazar rekabeti çerçevesinde müşterilerinin memnuniyetini ve güvenini kazanmaktır. Sözleşmede belirtilmeyecek olsa bile bu amaca meşru olarak gördüğümüz müşterilerin bireysel isteklerine uyumu da içeren, hizmetlerinin kalitesi ile elde edilir. Yasa ve yönetmeliklerde belirtilen toplumun gerekliliklerine uymakta ve çalışmalarının etkin ve ekonomik organizasyonu ile çalışan memnuniyetini sağlarız.


Logipx ltd. kalite politikasındaki hedeflerine ulaşabilmek için, MSZ EN ISO 9001:2015 standardının gereklerine uygun olarak geliştirilmiş ve belgelenmiş bir kalite yönetim sistemini işletme yükümlülüğünü üstlenmektedir.


Logipix Ltd. kalite yönetim sisteminin belgelerinde öngörülen gerekliliklerin yerine getirilmesini sürekli olarak gözden geçirecemeyi ve bunları her zaman güncel tutmayı taahhüt eder.


Logipix Ltd. kalite yönetim sistemini sürekli olarak geliştirecek ve bu sistemin işletilmesi için gerekli olan tesis, ekipman, personel ve diğer tüm uygun yapılara erişimi sağlayacaktır.


Logipix Ltd. yönetimi, kalite yönetim sisteminde yer alan faaliyetlerin denetimi ve kontrolü için bir temsilci atamış olup, bu kişi Şirket adına hareket etme hakkına sahiptir.


Müşterilerin istekleri doğrultusunda hizmet sunmak, bu hizmetlerin sağlanmasında yer alan Şirketin her yöneticisinin, çalışanının ve alt yüklenicisinin birincil görevidir.


Dr. Peter Besenyei

Kurucu Ortak & CEO

ISO 9001

Logipix Certificate 

Ingilizce

Üretici Beyanlari

CE Mark

Logipix ONE Camera family

Ingilizce

CE Mark

Logpix 15 MP Camera family

Ingilizce

CE Mark

Logipix Panorama Camera family 

Ingilizce

CE Mark

Logipix PTZ Camera family

Ingilizce

CE Mark

Logipix 4 . generation NVR family

Ingilizce

CE Mark

Logipix Outdoor NVRs

Ingilizce

CE Mark

Logipix 2 MP Camera Family

Ingilizce

CE Mark

Logipix 4 MP Camera Family

Ingilizce

EMC Sertifikalari

EMC

Logipix ONE Camera

Ingilizce

EMC

Logipix NVR

Ingilizce

EMC

Walk-DVR

Ingilizce