İndirmeler

BROŞÜRLER

Company Profile 2023

Ingilizce

Airside Augmented Reality solution 2023.1

Ingilizce

Border Video Surverillance solution 2022

Ingilizce

Traffic Violation Detection solution 2021

Ingilizce

Stadium Surveillance solution 2021

Ingilizce

Critical Infrastructure solution 2022

Ingilizce

Panorama technology 2023

Ingilizce

Virtual PTZ technology 2022

Ingilizce

Remote-Maintenance 2022

Ingilizce

Başarı Hikayelerimiz

Yeni Delhi - Trafik İhlali Tespiti çözümü 

Ingilizce

Mumbai - LAARS

Ingilizce

Türkiye Futbol Federasyonu - Logipix Stadyum İzleme Çözümü

Ingilizce

Macaristan Futbol Federasyonu — Logipix Stadyum İzleme

Ingilizce

Kahire — Logipix Trafik İhlal Sistemi

Ingilizce

Erivan — Logipix Trafik İhlal Tespit Sistemi

Ingilizce

GSMR — Logipix İzleme Sistemi

Ingilizce